LEMNIS Yerbilimleri Ltd. Ştd., 2012 yılında Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulmuştur. Özgörevi, üniversitelerimizde geliştirilen nitelikli yerbilim araştırmalarından ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlamaktır. Jeotermal, maden ve petrol arama amaçlı elektromanyetik (manyetotellürik ve elektriksel özdirenç tomografisi), gravite ve manyetik yöntem arazi uygulamaları, üç-boyutlu modelleme ve bu amaçlar doğrultusunda araştırma-geliştirme yaparak yazılım geliştirme çalışma konularını oluşturmaktadır. Ayrıca, üretim aşamasında oluşan mikro depremcik etkinliği incelenerek, fayların birbirleri ile ilişkileri ve üretim alanındaki değişimler pasif sismik yöntemler ile izlenmektedir.

Web Sayfası: www.lemnis.com.tr